Thaddeus ROBL

Geboortedatum: 22 oktober 1876
Geboorteland: Duitsland
Overleden op: † 18.06.1910

Wie de populariteit van Thaddy Robl zo rond de voorlaatste eeuwwisseling wil duiden, moet denken aan de verafgoding voor beroemde filmsterren uit de eerste helft van de vorige eeuw.
Als Charles Chaplin, Mary Pickford of Lionel Barrymore ergens in het openbaar verschenen dan bracht dat enorme mensenmassa’s op de been om maar een glimp op te vangen van de persoon in kwestie.
Dit soort verering viel ook Thaddeus Robl ten deel. Hij was iemand die geen gevaar zag en op het gebied van snelheid nergens voor terugdeinsde. Hij had het nodig, verslaafd aan de spanning van met je leven spelen.
De meeste garantie op een vroege dood was destijds het stayeren en die levensgevaarlijke sport bracht de geboren Münchener roem en rijkdom. Hij had het er voor over om regelmatig te vallen en ledematen te breken.
Zijn roem strekte zich uit over heel Europa en hij reed altijd in uitverkochte stadions. Veel vrouwen op de tribune, want hij was een mooie man die de dames het hoofd op hol bracht. Iemand met een geweldige uitstraling.
Altijd in het zwart gekleed, met lange wapperende haren, want een helm was nog niet verplicht, en achter een vuurrode gangmaakmotor bracht hij met zijn gedurfde rijden het publiek in extase.
Living on the edge, was zijn levensmotto, want hij zocht het uiterste risico op, in het vertrouwen dat de Heilige Maagd Maria zijn immer aanwezige beschermheilige was. Ook als hij niet stayerde, in alles zocht hij het gevaar op.
Achter het stuur van zijn auto haalde hij levensgevaarlijke toeren uit, aan de goktafel in de mondaine casino’s verspeelde hij vermogens en achter de motor van gangmaker Brettschneider deed hij dingen die zijn concurrenten niet durfden.
Behalve dan zijn grootste concurrent, de Amsterdammer Piet Dickentman. Dat was weliswaar een heel ander type, maar in lef en onverschrokkenheid deed hij niet voor Robl onder.
Toen Thaddy op het stayeren was uitgekeken, het gaf niet meer die adrenalinekick die hij zo nodig had, stortte hij zich op het vliegen. Hij werd een van de vele luchtvaartpioniers die met wrakke bouwsels tegen beter weten in het luchtruim kozen.
Zij hebben de wereld kleiner helpen maken, maar laten we niet vergeten dat de meeste van die experimenteerders te pletter zijn gevallen.
De gebroeders Wright zijn onsterfelijk geworden, maar op dodenakkers in de hele wereld liggen de stoffelijke overschotten van honderden pioniers die anoniem zijn gestorven in hun streven de zwaartekracht te slim af te zijn.
Ook Thaddeus Robl verongelukte, maar niet anoniem. Zoals op het graf van Rudolf Valentino zullen er waarschijnlijk ook nog jaren bloemen zijn gelegd op de laatste rustplaats van de stayer met de allure van een filmster.
Hij overleed op 18 juni 1910, slechts 33 jaar oud, net zo oud als Jezus werd.

22-10-2018