Corneille MARIJNISSEN

Geboortedatum: 6 augustus 1889
Geboorteland: Nederland
Overleden op: † 00.00.1978

Corneille Marijnissen is de eerste Nederlandse Tourrenner geweest, zo geloven veel mensen. Zesentwintig jaar voordat er in 1936 voor het eerst officieel een Nederlandse ploeg tot de Tour de France werd toegelaten.
Als ik de annalen goed heb bestudeerd waren er in die tijd echte wedstrijdrijders die in fabrieksploegen reden en een groep individuelen (toerrijders).
Die namen wel aan de wedstrijd deel, maar tegen het professionalisme van de ploegen hadden ze geen schijn van kans op een hoge klassering. In dat licht bezien is de 34e plaats in de eindrangschikking van de in Roosendaal geboren Marijnissen een hele prestatie.
In een interview in de Tour de France Special van het weekblad Revue uit 1965 vertelt de toen 76-jarige Brabander over zijn avonturen in 1910.
Zijn vader werkte voor een Frans bedrijf met een vestiging in Roosendaal en die werd in 1900 overgeplaatst naar Lille. De vier kinderen groeiden op als Franse jongetjes en in 1906 werd Corneille wielrenner.
In 1910 werd hij als toerrijder toegelaten tot de Tour. Met een 12 kilo zware doortrapper en een onkostenvergoeding van vijf francs per twee dagen begon hij aan het karwei van 4474 verschrikkelijke kilometers over onbeschrijflijk slechte wegen.
Als ze onderweg pech kregen dan moesten ze zelf op zoek naar een fietsenmaker en als ze door een valpartij gewond waren moesten ze maar zien hoe ze bij een ziekenhuis of een dokter kwamen.
Dat staat allemaal in dat interview, maar de naam Corneille Marijnissen is in geen enkele Tourstatistiek terug te vinden en ook de etappes die hij noemt en de steden waar hij toen geweest is, komen niet overeen met de route van de Tour de France in dat jaar.
Daarom mag worden aangenomen dat de man waarschijnlijk de Tour de France des Indés heeft gereden, een kortstondige organisatie van rijwielfabriek Peugeot en bandenindustrie Wolber, die uitsluitend in 1910 en 1911 op het programma heeft gestaan.
Na zijn wielerloopbaan werd Corneille kantoorbediende in het bedrijf van een van zijn broers. In 1952 remigreerde hij naar Nederland, waar hij met zijn meer dan uitstekende kennis van de Franse taal werk vond bij een fruitexporteur.
Na zijn pensionering in 1954 trok hij zich terug in een pension in Breda, waar hij tot zijn dood in 1978 heeft gewoond. De precieze datum heb ik niet kunnen achterhalen.
Marijnissen mag dus niet als een echte Tourrenner worden aangemerkt, maar als ik in het interview lees wat voor ontberingen hij toen in 1910 heeft moeten doorstaan, dan neem ik daar diep mijn pet voor af.

06-08-2016