Uittreksel uit de Burgerlijke Stand van 29 juli …

Iedereen die het boek Temidden der kampioenen één of meermalen heeft gelezen, herinnert zich Bob Spears. De Australiër die vandaag 51 jaar geleden op 71-jarige leeftijd overleed. Joris van den Bergh beschrijft hem in zijn beroemde boek als volgt:

‘Spears, de prachtig gebouwde, blonde, blozende kerel; de man met het regelmatige, knappe, aantrekkelijke uiterlijk … met de eigenaardig langzame maar hoge oogopslag en de onweerstaanbare, heel, heel lichte glimlach, welke maar eventjes om zijn dichtgeknepen, besliste mond speelde.

Spears, de atletische, wel gesoigneerde verschijning, die even voor het inzetten van de spurt met een zwaai van het hoofd het hoog ingeplante, blonde haar achterover wierp om dan in een verbazingwekkende stijl op zijn tegenstanders toe te vliegen, Spears had het publiek door zijn charme gevangen.’

Hoewel het boek in zijn geheel nog heel leesbaar is, komt een dergelijke alinea toch echt uit een andere tijd. Te midden der kampioenen wemelt van dit soort  bewonderende beschrijvingen.

Nadat hij de jaren van de Eerste Wereldoorlog in de Verenigde Staten had doorgebracht, kwam Bob Spears in 1919 naar Europa. Zijn roem was hem vooruitgesneld, want hij was een fenomeen. Hij was sprinter van beroep en de uitvinder van de gelanceerde sprint.

In tactisch opzicht stond het sprinten nog in de kinderschoenen en niemand begreep waarom de Australiër zijn tegenstanders zo maar zes, zeven lengtes liet uitlopen om in de laatste honderden meters die achterstand moeiteloos goed te maken.

Het duurde lang voor de toen nog in zijn ontwikkeling zijnde Piet Moeskops doorhad dat Spears alleen kon winnen als de ander de kop nam. Hij kon zich dan op zijn tegenstander richten en een hogere snelheid ontwikkelen dan de wanhopig voor hem spurtende tegenstander die een onafwendbare nederlaag tegemoet ging.

Een mentaal voordeel en van beslissende invloed. Met Spears liep het niet goed af, beschrijft het boek. ‘1920 was een fataal jaar voor Spears. Sekt und Liebe, noemen ze in Duitsland zo’n drama. Mea Culpa. Zijn fenomenale kracht, zijn oppermacht, was in de havenstad Marseille gebroken.’

Ik herinner me nog het gezicht van mijn vader toen ik vroeg wat ‘Sekt und Liebe’ betekende? Het boek werd direct in beslag genomen.

Foto’s: archief dewielersite.net

Door Fred van Slogteren, 29 juli 2016 7:00

Onderwerp
Tekst
Je naam
Email
Web