Herinneringen bij een foto

Jullie verwachten bij het zien van bijgaande foto misschien een verhaal over Jef Lahaye, de Limburger die in 1958 Nederlands kampioen werd en hier wordt gehuldigd. Mijn herinnering betreft echter de man rechts op de foto en zijn echtgenote, die zo bewonderend opkijkt tegen de nieuwe kampioen. Dat is het echtpaar Van Dijk. Samen voorzitter van de KNWU, zo is mij verteld door een van de bestuursleden uit die tijd. Ze waren onafscheidelijk en zij was allerminst de zwijgende echtgenote op de achtergrond, zoals in de jaren vijftig gebruikelijk. Integendeel, want zij bestuurde vrolijk mee en wel zodanig dat hij als ... 
... het hoofd werd beschouwd en zij als het nekkie. 
Mevrouw Van Dijk zat ook altijd bij de wekelijkse bestuursvergaderingen, hoewel ze geen enkele officiële functie had. Haar wil was wet, en geen enkel bestuurslid durfde haar tegen te spreken als zij iets te berde bracht. In de jaren dat Piet van Dijk voorzitter was waren de regenten in Nederland nog volop aan de macht en hij was er een uit het boekje. Als hij een enkele keer door een meerderheid van het bestuur werd tegengesproken kon hij als een verwend kind staan stampvoeten.
De Dokter, zoals hij werd genoemd, was orthopedisch chirurg verbonden aan een Haags ziekenhuis. Hij was een joviale, charmante man, maar ook iemand die zich alleen liet tegenspreken door mevrouw Van Dijk. 
Het paar woonde in Katwijk en haar privileges waren in de loop der tijd zodanig gegroeid dat iedereen het doodnormaal vond dat ze af en toe naar het uniebureau in Den Haag belde en de directeur te spreken vroeg. Die moest terstond naar Katwijk komen, want zij wilde die dag winkelen in Leiden of Den Haag. Als een chauffeur van een adellijke dame uit Downton Abbey volgde hij haar dan zonder protest urenlang langs de winkels om het gekochte vervolgens naar de auto te dragen en haar daarna weer naar Katwijk te brengen. Een weigering was niet aan de orde, want dan zou hij in zwaar conflict komen met de Dokter. 
De bestuursvergaderingen van de KNWU vonden wekelijks plaats op het uniebureau aan de Nieuwe Uitleg in Den Haag. Een gracht met ook toen al geparkeerde auto’s aan weerszijden van het water. De vergaderkamer was op de begane grond van het statige pand met een groot raam dat uitzicht bood op de gracht. De opstelling aan de vergadertafel was altijd hetzelfde. De Dokter en zijn vrouw aan de ene kant van de tafel met uitzicht op het raam en de bestuursleden tegenover hen met de rug er naar toe.
Tijdens eenvan die  vergaderingen, hamerde de Dokter plotseling af en zei beheerst, alsof hij zich verontschuldigde voor een noodzakelijk toiletbezoek: “Mevrouw, mijne heren, ik meen een goede reden te hebben om deze vergadering voor korte tijd te onderbreken, want ik zie zojuist dat mijn auto de gracht inrijdt.” (Foto: archief Jan Sevriens)
Door Fred van Slogteren, 5 januari 2016 10:00

Dokter van Dijk

Het was de tijd dat het als volkomen normaal werd beschouwd dat sportbonden op dergelijke autocratische wijze werden bestuurd. De KNWU vormde hier geen uitzondering op. Typerend voor het echtpaar van Dijk was dat er enerzijds een enorme afstand werd gecreerd, terwijl men anderzijds als "supporters" heel dicht bij de sport en de sporters stond. Beetje verwarrend natuurlijk... Het was trouwens ook de tijd dat de broodjes van het Hoofdbestuur met roomboter en rosbief werden belegd en de "gewone" commissies zich met margarine en kaas/ham tevreden moesten stellen...

Geplaatst door Peter Nieuwenhuis, 05 januari 2016 16:22:12

Mevrouw van Dijk

Grappig, ik heb in de jaren eind 50 begin 60 5 jaar bij de Unie gewerkt, nooit een me rouw van Dijk gezien, k niet als ik de bestuursvergaderingen moest notuleren als de directiesecretaresse, mevrouw Smid, afwezig was!
Geplaatst door Susan Kroos , 06 oktober 2019 15:32:39

Mevrouw van Dijk II

Beste mevrouw Kroos, Ik ben er natuurlijk niet bij geweest, maar het is me verteld door de toenmalige directeur en bevestigd door Juuf van Ballegoijen de Jong, de opvolger van de Dokter en toen bestuurslid. Als ik lieg is het dus in commissie. Dank voor uw reactie.
Geplaatst door Fred van Slogteren, 08 oktober 2019 07:59:04

Onderwerp
Tekst
Je naam
Email
Web