Uit de dichtader van Nol …

Jan en Joop
Wat Jan en Joop hebben gewonnen
is u allemaal bekend,
hoef ik niet meer op te sommen.
Dat alles kunt u nog eens herbeleven 
in de boeken
die over dit tweetal zijn geschreven.
Die boeken worden immer afgesloten
met de onderscheidingen
die ze in al die jaren hebben genoten.
Toch zijn deze lijsten niet compleet.
Er mist er één.
De Fanny Blankers Koen Award, zoals u weet.
Fred, André en vele anderen
zetten zich in
om dit eindelijk te veranderen.
Ik sluit mij van harte hierbij aan.
Dames en heren van NOC NSF
maak dit verzuim snel ongedaan!
© Nol van ‘t Wiel
Door Fred van Slogteren, 30 mei 2015 8:00

Onderwerp
Tekst
Je naam
Email
Web