Tolheffing Kemmelberg ...

Het verbaast me dat op deze plaats nog geen woord is gewijd aan het plan van de Vlaamse gemeente Heuvelland, om van organisatoren voortaan een financiële bijdrage te verlangen voor elke keer dat ze hun peloton over de Kemmelberg sturen. Voor doordeweekse koersen wordt gedacht aan een bedrag van € 300 per passage, in het weekend zou dat ...
... € 500,- moeten worden.
Als argument wordt gehanteerd dat het gemeentebestuur op die manier wordt gecompenseerd voor de kosten van het uitzetten van hekken en de inzet van politie.
Wellicht een schot voor de boeg, misschien ook niet veel meer dan het uitgooien van wat visjes, maar organisatoren van wielerwedstrijden hebben al jammerend uitgeroepen dat het einde van de Vlaamse koers in zicht is, wanneer meer gemeenten het initiatief van Heuvelland overnemen. Zo ver zal het vast niet komen, want een gemeentebestuur kan wel zovéél willen, er bestaan in België ook nog gewestelijke en nationale overheden, en het lijkt niet
erg waarschijnlijk dat die klakkeloos akkoord zullen gaan met het droombeeld van een lokale burgemeester en diens schepenen. Het eind zou inderdaad zoek zijn wanneer elke gemeente op eigen houtje regels ging invoeren.
 
Tot een volgende keer! 
Han de Gruiter.
Door Fred van Slogteren, 23 februari 2014 11:00

Onderwerp
Tekst
Je naam
Email
Web