Uit de dichtader van Nol …

Lauwerkrans
Mijn broer sprak
onlangs bedaard:
Is die Fred  geen
gedichtje waard?
Na even denken
ben ik gezwicht.
Natuurlijk toch,
het is mijn plicht.
Hij geeft dichters,
rijp en groen,
de gelegenheid
echt mee te doen.
Al acht jaar geeft
hij hen een kans.
Voor hem is nu
de lauwerkrans.
© Nol van 't Wiel
Door Fred van Slogteren, 8 februari 2014 11:00

Onderwerp
Tekst
Je naam
Email
Web