Het balhoofdplaatje van Otto …

“Emiel Callant schreef in 1899 een historische verhandeling over de straatnamen in de stad Gent. Hij ergerde zich er aan dat veel van de originele Vlaamse namen verfranst waren. En dan vaak ook nog in een slechte vertaling. Zo was de Burchtstraat in het Frans van de gemeente Rue de Bruges geworden en de Veerdamstraat werd de Rue du Bac, terwijl er voor veerdam (plaats van inscheping) een goed Frans woord bestaat, te weten embarcadère. Zo somt Callant in zijn verhandeling nog vele andere kromme vertalingen op. De Sint Lievenssteeg was de ... 
... oorspronkelijke naam van de Rue Liévin, oorspronkelijk zelfs het nog deftigere Passage du Rue Liévin.
Iedereen deed er aan mee om via het Frans meer aanzien te verwerven. Zo sierde fietsenmaker Charel Desmedt zijn balhoofdplaatje met het Fransemarque déposée in plaats van gedeponeerd handelsmerk. Wie uitsluitend Vlaams sprak werd niet voor vol aangezien en het Frans is nog tot ver in de jaren dertig de voertaal geweest van de gegoede burgerij. Alleen de mosselvrouw sprak Vlaams, zei men vanuit de hoogte. Uiteraard speelden ondernemers en kooplieden hier op in door hun waren in het onverdachte chique Frans aan te prijzen, in plaats van in het boerse Vlaams. Dat de mosselvrouw het dan niet kon lezen, was geen argument om het anders te doen. Fietsenmaker Desmedt maakte het nóg bonter, want die haalde ook nog het Engels erbij door zijn gedeponeerde handelsmerk The Most Best te noemen. Eigen roem stinkt, zeggen ze wel eens en wat zal het omstreeks de voorlaatste eeuwwisseling in de Gentse Sint Lievenssteeg gestonken hebben.
Tot volgende week!”
Otto Beaujon

Door Fred van Slogteren, 31 augustus 2012 8:00

Onderwerp
Tekst
Je naam
Email
Web