Afscheid van Jan Zomer …

Op 19 februari jl. kondigde ik op deze plaats aan dat het team van slogblog-medewerkers was uitgebreid met Jan Zomer, jarenlang de drijvende kracht achter het jaarlijkse boekje Wielerexpress. Zijn wekelijks te publiceren stukjes zouden dienen ter vervanging van die van Jan van der Horst, de oud-beroepsrenner, die behalve over machtige benen en koersinzicht ook over schrijftalent blijkt te beschikken. Haarlemse Jan was door … 
… zijn voorraad aantekeningen heen en doet op dit moment nieuwe inspiratie op voor weer een serie mooie verhalen uit het peloton. Helaas heeft de invalbeurt van Jan Zomer korter geduurd dan de bedoeling was. 
De afgelopen week hebben Zwanenburgse Jan en ik intensief gecorrespondeerd over de bijdrage die hij voor publicatie op deze zondag had aangeleverd. Zonder al te gedetailleerd te worden is daarover wat onenigheid ontstaan die er helaas toe heeft geleid dat Jan zijn medewerking aan de slogblog heeft opgezegd. Dat spijt mij zeer, maar ik heb ten aanzien van de slogblog mijn grenzen en het succes van Wielerexpress was destijds voor een groot deel gebaseerd op het feit dat Jan – hij blijft een kwajongen – graag de grenzen opzoekt en er het liefst overheen gaat. Dat heeft helaas gebotst en tot dit resultaat geleid. Het betekent zeker niet dat we vijanden zijn geworden. Integendeel, we kennen elkaar al jaren en onze goede relatie kan tegen een stootje, omdat die op wederzijds respect is gebaseerd. 
Met dank aan Jan voor al zijn inspanningen, zal ik voor volgende week en de weken daarna naar een goed alternatief zoeken.
Redactie wielersport.slogblog.nl 

Door Fred van Slogteren, 15 april 2012 10:00

'Het is gedaan......'

Toen Fred mij in februari vroeg of ik verhaaltjes wilde schrijven voor zijn slogblog stond ik niet direct te popelen, omdat ik ‘het allemaal wel heb gehad en geen enkele pretentie meer koester’. Uit sympathie voor Fred en vooral de wielervrienden van zijn slogblog ging ik toch akkoord. Ik realiseerde me daarbij dat ik niet de vrijheid zou hebben van schrijven zoals ik dat gewend was met Wielerexpress en dat Fred de eindredacteur is. Toch kwam het eerste ‘rot gevoel’ al op 25 maart toen Fred de bij een verhaaltje behorende cartoon (zie WE 2009 pagina 17) niet plaatste. Het argument van Fred dat hij ook wel eens bij zijn verhalen voor een wielerblad moet accepteren dat niet alles geplaatst wordt, is niet terecht. Mijn bijdrage is belangeloos en Fred schrijft op basis van een financiële afspraak. Het tweede ‘rot gevoel’ kwam na de aanlevering van mijn verhaaltje voor zondag 15 april. Met de aangeleverde tekst had ik al diverse concessies gedaan, maar Fred vindt dit verhaal persoonlijk (!) ‘niet passend’ en weigert dit te plaatsen. Dit kan en mag, maar ik schrijf niet om Fred persoonlijk te plezieren, zijn mening is totaal niet relevant, maar ik lever een bijdrage voor de slogblogbezoekers en die moeten zelf maar beslissen of zij een verhaaltje wel of niet plezant vinden om te lezen. Zowel positieve maar ook negatieve reacties zijn mij even dierbaar. Af en toe moet een verhaal ‘kloten’ hebben en dat wist Fred toen hij mij benaderde. Ik wil niet alleen als persoon maar ook als schrijvertje in de marge, wel mijn eigen identiteit behouden. Toegeven aan de wens van Fred om een ander verhaaltje aan te leveren, zou mij het gevoel geven van iemand zonder ballen in zijn (koers)broek. Kortom, de beslissing van Fred om mijn humoristische en kritisch satirische verhaaltje (‘Neelie heeft hoofdpijn’ zie WE ’94,’95,’96) in grotendeels gekuiste, ingekorte en herschreven (hoezo grenzen overschrijden?) vorm niet te plaatsen, betekent een tweede weigering in korte tijd. De mededeling dat hij mijn verhaaltje niet plaatst en me verzoekt ‘een ander verhaal in te leveren’ ervaar ik als een belediging. Dat Fred aan mij letterlijk beweert dat hij weet ‘wat er onder de sitebezoekers leeft en dat dit zijn grenzen bepaalt’, betekent in feite een diskwalificatie van het kritisch vermogen van de slogbloglezers, want die bepalen zelf wel wat al of niet hun tolerantiegrenzen overschrijdt . De redactie van een krant of blad beoordeelt columns ook niet vooraf – via eindeloze discussies – op de inhoudelijke of kritische strekking. De nog op de plank liggende slogblogparreltjes, waarbij ook mooie en soms ontroerend essenties van interviews met Grote Kampioenen, worden de bezoekers nu onthouden, want ik wil mezelf niet verloochenen en recht in de spiegel kunnen aankijken. Kortom, ‘het is gedaan’ (zoals Van Looy ooit zei toen hij stopte met het cyclisme) en deze beslissing lucht mij op, want ik ben allergisch voor betutteling. Diegene die benieuwd is naar het geweigerde verhaaltje en de cartoon, kan mij mailen janzomer@wielerexpress.nl

Geplaatst door Jan Zomer, 15 april 2012 11:32:42

Censuur, niet zelden de loonslaaf van de publieke verontwaardiging

Ooit heb ik 16 mnd. doorgebracht in militaire dienst. Geen plek waar je iemand het hebben van een eigen mening kunt aanbevelen. Soms deed ik dat toch. Dan volgde censuur. Zoals toen ik als verpleger van dienst zag hoe een militair arts waar ik mee samenwerkte op zijn donder kreeg. De man had de vrouw van een hoge officier (we zaten in Duitsland en daar hoorden gezinsleden van de beroepssoldaten tot de clientčle) iets te lang laten wachten. Vanuit mijn boosheid schreef ik een parabel voor het kampblaadje. Het sprookje verhaalde over een eekhoorn die als taak had eikels op te poetsen in een grote eikenboom. Hoe hoger je in die boom kwam, des te groter werden de eikels. Het werd geweigerd.

Overdag was ik tandartsassistent en daar nam ik wraak. Elke officier die daar in de stoel kwam, kreeg het verhaal in zijn hand gedrukt. Onder het mom, je hebt toch niks anders te doen hier dan met je mond open zitten, kun je maar beter wat zinnigs lezen. Daarna vroeg ik: Is het terecht dat dit sprookje niet geplaatst mocht worden? Geen ster of streep durfde ‘ja’ te zeggen. Toen al en nog steeds kijk ik met groot wantrouwen naar censuur. Censuur is niet zelden de loonslaaf van de publieke verontwaardiging.

Geplaatst door Joep Scholten, 15 april 2012 20:39:08

Jan Zomer

Ik ben enige tijd niet in beeld geweest te reageren op deze weblog, tot mijn verbazing lees ik dat er een stuk geschreven door Jan Zomer niet geplaatst kon, of mocht worden, vreemd vind ik dit ik zal proberen te lezen wat op de site van Albert Siuyfzand wat hij geschreven heeft, zodat ik er dan ook mijn oordeel over kan vellen, maar dat weet ik nu nog niet,later misschien dan als nog een reactie mijnerzijds hierover. Echter in de doelstelling van deze rubriek staat vermeld dat alles wat de wielersport betreft vermeld kan worden, dat houd dus in dat er niet altijd positieve berichten vermeld moeten worden, mijn mening is dat alles goed of slecht vermeld mag worden, en vind het dus vreemd dat er een artikel door Jan Zomer geschreven niet gepubliceerd wordt, ik schrijf ook altijd naar eer en geweten wat ik denk te vertellen te hebben ,en dat is tot op heden nog altijd vermeld, dus beste Fred en Jan steek te koppen bijeen en je zult zien dat er dan een ¨ Solution gevonden wordt, de stukken door Jan Zomer geschreven in elke vorm geven een extra demensie aan onze wielersport, Jan een verzoek aan jouw, kom terug op je schreden en onthou de wielerliefhebbers niet van je zeer gewaardeerde pennevruchten, en hoop dan op een niet te lange termijn in wat voor artikel dan ook iets van je te vernemen, ik groet U allen van een nog steeds prachtig Tenerife, geniet ieder uur van de dag tot het eind van deze maand en hoop velen van U te zien bij de diverse wielercriteriums. Theo ten Dam.

Geplaatst door Theo ten Dam, 18 april 2012 12:51:23

Jan Zomer

Ik sta perplex : een schrijver het zwijgen opleggen is niet meer van deze tijd. Hier wordt censuur gepleegd en censuur is : "het gebruiken van macht om informatie achter te houden of om de expressie aan banden te leggen."
Wie censuur pleegt stelt zich dus op als een ijkmeter van het moreel goede, zonder te beseffen dat het van weinig morele hygiëne getuigt om anderen het zwijgen op te leggen, of om in de plaats van anderen te oordelen wat zij wel en niet mogen lezen. Het voelt aan als de heropstanding van de middeleeuwse boekverbranding. En dan nog gewagen van een blijvend wederzijds "respect" is een contradictio in terminis.
Fred, als een schrijver jouw enge grenzen overtreedt, voer dan oppositie in plaats van obstructie !

Geplaatst door Patrick, 19 april 2012 16:12:20

Patrick de moraalridder

Gutteguttegut, kan dat gezever over JZ niet eens afgelopen zijn. Nu weer PATRICK met zijn censuur, morele hygiëne, middeleeuwse boekverbranding en nog wat van dat soort wielertermen. Die goede man spant echt wel de kroon. En waar gaat het helemaal over? Verhaaltjes van jaren her uit de WE. Jantje Zomer lacht zich inmiddels helemaal scheef. Zoveel reuring over een hoop ouwe meuk.
Misschien had Fred beter moeten weten om een agent-provocateur van het kaliber JZ uit te nodigen. Immers in een recensie schreef hij ooit zelf al dat er altijd wel een pies & poep verhaal voorbij komt.
Ja Fred, dan leg je ziel en zaligheid in je blog. Je wordt er geen cent wijzer van, nee ik denk dat er geld bij moet, en dan komen de quasi-intellectuelen je ook nog met contradictio in termini om de oren slaan.
Right said Fred en ging gewoon door, als een rechtgeaarde Flintstone. Morgen weer een nieuwe editie, maar dan zonder gezanik over Jantje Zomer.
@Jan Zomer: Jan ik wil aan de L'Eroica meedoen . Heb je nog zo'n kekke knickerbocker met van die geblokte kousen uit je ouwe voorraad liggen??

Geplaatst door theo, 19 april 2012 22:09:25

Opgefokt

Helemaal mee eens theo. Waar gaat dit over? Allemaal zogenaamd opgefokte lieden, die zeer waarschijnlijk door Jantje Zomer zijn opgestookt om de slogblog kapot te maken. De site waar we allemaal elke dag op kijken om er vaak van te genieten. Fred, je had die Zomer niet binnen moeten halen, maar je hebt gelukkig de eerste gelegenheid aangegrepen om hem te lozen. Ga lekker zo door.

Geplaatst door Michel, 20 april 2012 05:28:16

Slogblog

Bedankt, Theo en Michel, voor jullie tegengeluid en voor het initiatief om de Slogblog te verdedigen. Ik sluit mij er graag bij aan.
Als Slogblog-bezoekers zouden we het nu kunnen hebben over de voorjaarsklassiekers. Maar waar is de lof voor Terpstra, Boom, Mollema, Kreder …? Of de kritiek op of de analyse van het falen van anderen? In plaats daarvan gaat het nu over iets uit de categorie “over smaak valt niet te twisten“.
Op Fred’s Slogblog krijgen we dagelijks een diversiteit aan onderwerpen over de wielersport aangeboden. Het unieke aan de Slogblog vind ik dat het geheel (veel) meer is dan de som van de losse onderdelen. Dat is op elk terrein een bijzondere prestatie, die ik in de Slogblog dan ook ten zeerste waardeer en waarvan ik hoop dat het nog lang mag doorgaan.

Geplaatst door Ad van der Linden, 20 april 2012 08:21:09

Amstel Gold Race

Ik was afgelopen weekeinde gast in de Amstel Gold en heb de wedstrijd kunnen volgen in de gastenwagen met als chauffeur Huub Harings.
Diverse keren afgestoken en genoten van de enorme publieke belangstelling.
De wedstrijd stelde niet zo veel voor maar Huub maakte er toch een feestdag van.Regelmatig achter de kopgroep zonder veel spektakel weliswaar maar toch wel weer leuk om te zien.
Het meest interesssante van het weekeinde vond ik de start en het volgen van de rit voor liefhebbers. Ik heb 12.000 deelnemers zien starten en daarnaast waren er volgens ook nog 4.000 z.g. zwartrijders. Ongelofelijk wat een organisatie is dat.
Ik vrees echter dat dit soort evenementen ten onder zal gaan aan het succes
Groet uit Kortenhoef.
Cees Schouten.

Geplaatst door Cees Schouten, 20 april 2012 08:56:57

Zomer/Slogblog

In Friesland gebeurd alles vijftig jaar later vandaag dat ik nu pas reageer. Wat de controverse Zomer/Slogblog betreft, de waarheid ligt ergens in het midden. Zowel Zomer van Slogeteren hebben gelijk. Zomers column had nooit geweigerd mogen worden en Slogteren maakt zelf uit wat op zijn blog komt. Hier laat ik het bij want straks gaat die verschrikkelijke betweter van een Hans Prakke zich er ook mee bemoeien. Vanuit een prachtig zonovergoten Stavoren met het blik op het IJsselmeer groet ik iedereen: (en dat is nog steeds mooier dan Tenerife).

Geplaatst door Gerard Hiemstra, 21 april 2012 13:31:50

Reactie op stukje Theo d.d. 20-4-2012.

Beste lezers en lezeressen, bij deze deel ik U mede dat stukjes die ondertekend zijn met " Theo " , niet dezelfde persoon is als Theo ten Dam, aangezien ik mijn artikels ( stukjes ) altijd met genoemde naam onderteken, om reden dat U weet welke persoon het geschreven heeft!!, dit wil ik even kwijt, kan trouwens niet begrijpen waarom iemand alleen zijn voornaam of pseudoniem gebruikt, wat te verbergen misschien?, bij mij is dat zekwer niet het geval en een ieder mag er van denken wat zij willen, dat geeft veel meer duidelijkheid en voorkomt vergissingen, wat wellicht moeilijkheden voorkomt, ja dit wil ik even kwijt, en zoals U bemerkt zit ik weer op mijn oude Haagsche stekkie, Nu alle lezers/ressen U zijt gegroet! Theo ten Dam.

Geplaatst door Theo ten Dam, 30 april 2012 15:23:25

verwijderd

Ik heb zojuist een vijftal reacties verwijderd, die niets met de aard van de Slogblog te maken hebben, maar alles met een vendetta tussen twee personen. Het heeft niets met wielrennen te maken en daarom heb ik deze beslissing genomen. Groet! Fred

Geplaatst door Fred, 15 juli 2014 15:02:44

Je hebt gelijk

Je hebt gelijk Fred, maar je hebt de valse aantijgingen van Erwin Olsen niet direct verwijderd, maar wel mijn weerwoord en dat van anderen direct verwijderd.
Mensen die dat alsnog willen weten kunnen een mailtje sturen naar janzomer@wielerexpress.nl
Dank voor je begrip.

Geplaatst door jan zomer, 15 juli 2014 16:12:57

???

Ik ben gisteren grote delen van de dag buiten de deur geweest. Na thuiskomst zag ik het bericht van Olsen en 4 reacties. Die heb ik na lezing alle verwijderd.

Geplaatst door Fred, 16 juli 2014 05:14:33

Onderwerp
Tekst
Je naam
Email
Web