Maak de sponsor verantwoordelijk!

Sinds de uitsluiting, door hun eigen werkgevers, van Ullrich en Basso uit de Tour is er een discussie gaande wat we hier aan kunnen doen. Er zijn drie opties. Doorgaan met het huidige beleid, doping geheel vrij geven of de verantwoordelijkheid volledig bij de ploegen leggen. Na de zaak Landis ben ik van mening dat het laatste de voorkeur verdient boven de andere twee opties. Doorgaan met het bestaande beleid betekent dat we steeds weer geconfronteerd zullen worden met positieve gevallen. Voor het vrijgeven is veel te zeggen, maar dat krijg je er nooit door, omdat nationale wielerbonden ook te maken hebben met de wetgeving in hun land. Het is nu al zo, dat een bepaald medicament wel in België, maar niet in Frankrijk mag worden toegediend. Daarom lijkt mij de derde optie het meest doeltreffend. Als een renner positief is bevonden en de contra-expertise bevestigt dat, dan moet de ploeg een sanctie krijgen en in ernstige gevallen uitgesloten worden van de grote wedstrijden. Als die regel al had bestaan dan zou een ploeg als Phonak niet aan deze Tour hebben deelgenomen, vanwege recente dopinggevallen als van Hamilton en Camenzind. Die hebben bewezen dat deze fabrikant van gehoorapparaten horende doof is. Het zou betekenen dat de contracten die de sponsors met hun renners afsluiten vol komen te staan met eisen aan de renners die hen rechtstreeks in hun portemonnee raken. Dat is geen garantie dat de doping wordt uitgeroeid, maar wel dat de kans dat overtreders (renners én sponsors) er mee weg komen, minimaal is. En dat is het hoogst bereikbare als we het over schone sport hebben.

Door Fred van Slogteren, 28 juli 2006 5:31

Maak en ploegen en renners en overheden verantwoordelijk!!

Sponsoren willen publiciteit.Goede sponsoren zoals de Rabobank bewijzen dat je daarnaast ook de wielersport kunt dienen.Naar mijn idee alleen de sponsoren verantwoordelijk maken leidt tot absurde toestanden als in de zaak Fuentes.Eerst worden er in een zorgvuldige(?) procedure wekenlang namen naar de pers gelekt.Naar later blijkt sommige ten onrechte(proces wegens aantasting van eer en goede naam is mogelijk!).Vervolgens worden zonder fatsoenlijke juridische afhandeling renners hun inschrijving voor de Tour ingetrokken.Ulrich wordt zelfs zonder nader juridisch onderzoek onveroordeeld door de Spaanse justitie door Telekom ontslagen! En wat gebeurt vervolgens: de Spaanse justitie geeft aan de zaak tegen de wielrenners niet verder te zullen vervolgen! Slechts een door de UCI gecoordineerde inspanning, vastgelegd in Europese en nationale wetgeving biedt uitkomst.Er moet een geloofwaardig juridisch onderscheid te maken zijn tussen herstelbevorderende en voor het lichaam schadelijke
preparaten.Ik vertrouw sommige sponsoren zeker maar velen te weinig om aan hen de zware strijd tegen doping toe te vertrouwen!

Geplaatst door Hans Prakke, 31 juli 2006 00:30:39

Doping

Ik ben het in grote lijnen wel eens met het verhaal dat Hans Prakke schrijft.
Echter,zolang er topsport is,is er doping!Heel belangrijk is natuurlijk dat sporters die bijna onmenselijke prestaties verrichten,heel goed begeleid worden,en dan bedoel ik zowel op mentaal als lichamelijk gebied.
Een begeleidende arts moet natuurlijk wel te vertrouwen zijn!
Verder valt het mij op dat in de hele berichtgeving van dopinggebruik de wielrennerij altijd in een kwaad daglicht word gezet!Toen bekend werd dat Landis positief getest was,stonden de kranten er vol van.Vandaag staat in een heel klein artikeltje in de krant,dat athleet en topsprinter Gatlin ook positief is getest!Waar zijn hier de reacties?
Op de lijst van die Spaanse arts Fuentes,stonden meer dan 200 namen,echter alleen de wielrenners zijn bekend gemaakt!Waar zijn die namen van tennissers,athleten en andere sporters die op die lijst staan?

Geplaatst door Harry Hermkens, 31 juli 2006 17:14:08

testosteron

Ik heb het afgelopen weekend het boekje herlezen dat Jeroen Wielaert zo'n tien jaar geleden over Gert-Jan Theunisse schreef. je kunt Theunisse als een expert en ervaringsdeskundige bestempelen op het gebied van testosteron. Ik ben na lezing voorzichtig overtuigd dat er mensen zijn die zonder hulp van preparaten heel rare verhoudingen in hun lichaam kunnen hebben. Bovendien zijn de geleerden er nog lang niet op uitgestudeerd. Daarom van de lijst met die handel. Het is lichaamseigen en dus niet schadelijk voor de gezondheid. En het is wel degelijk competitievervalsend, want zonder het predikaat 'verboden' hadden Basso en Ullrich aan de Tour meegedaan. Niet de renners vervalsen de competitie, maar diegenen die die namen gelekt hebben.

Geplaatst door Fred, 31 juli 2006 18:39:44

testosteron

lichaamseigen?

niet meer als het om DMT gaat.

verder vind ik pleister (preparaat) plakken heel wat anders als trainen of een krachthonk.

Geplaatst door Philip, 01 augustus 2006 18:51:50

p.s.

even nuanceren...als het bijvoorbeeld om iets als DMT zou gaan..

Geplaatst door Philip, 01 augustus 2006 18:52:35

Onderwerp
Tekst
Je naam
Email
Web