Van de boekenplank van Wim …


SLIPSTROOM

door Arthur van den Boogaard
 
 
 
Dit is een onlangs verschenen speciale uitgave van het wielertijdschrift De Muur, waarin de geschiedenis wordt beschreven van de wielersport in de literatuur. Een mooi onderwerp waar ik als auteur van een aantal wielerboeken en als lezer van honderden van die werken meer dan geïnteresseerd in ben. De schrijver heeft er werk van gemaakt want als research heeft hij blijkens de literatuurlijst zo’n 150 boeken doorgeworsteld. Tussen de auteurs staan nogal wat namen van grote schrijvers en dat maakt nieuwsgierig. In het voorwoord, ondertekend door de vier redacteuren van De Muur, stuitte ik op een citaat van de schrijver van Slipstroom, dat me de wenkbrauwen deed optrekken. ‘In den beginne was het woord en het woord was wielrennen. Pas toen het woord zich ontfermde over het cyclisme, werd de …

… sport geboren. Daarvoor werd er wezenloos van hot naar her gefietst, zonder dat iemand dat wat kon schelen. Wat is de daad zonder het woord? Niets. Wielrennen is verhalen; klassiekers zijn novelles, de etappekoers is een roman met hoofdstukken.’ Wie deze woorden nauwkeurig leest moet concluderen dat er zonder de pen van schrijvers geen belangstelling voor de wielersport zou zijn ontstaan. Zelden grotere onzin gelezen. Iedere sport, dus ook de wielersport, is een zaak tussen de sporters en de liefhebbers van die sport. De supporters, zeg maar. Tussen die twee groepen ontstaat de chemie van de beleving en de schrijvers zijn hier als intermediair slechts zijdelings bij betrokken. Dus met bovenstaande alinea trekt Arthur van den Boogaard mijns inziens een veel te grote broek aan. Als hij het boek Temidden der kampioenen goed heeft gelezen dan moet hij weten dat de stadions in de jaren twintig bomvol zaten als Piet Moeskops cs. daar aan de start verscheen. Ik zelf herinner me nog de volle rangen in het Olympisch Stadion en de rijendikke toeschouwers op de trottoirbanden van de Amsterdamse straten als daar in de jaren vijftig een criterium werd verreden. In die tijd werd er nauwelijks fatsoenlijk en met kennis van zaken over de wielersport geschreven, want de meeste kranten van toen schreven er niets over of heel weinig. We hadden slechts het blaadje Wielersport met een beperkte oplage waar terzake kundige redacteuren aan meewerkten. Van den Boogaard haalt in dit boek veel overhoop, maar er zit geen duidelijke lijn in en het is ook geen boek dat je met rode oortjes van A tot Z uitleest. Je kijkt in de index en pikt een hoofdstuk uit en leest dat. Zo’n boek is het. Tot mijn verbazing komt het uiteindelijk neer op citaten uit heel veel boeken en een ode aan enkele daarvan, die al op tal van plaatsen eerder zijn geroemd. Ik vond het leuk te lezen dat De Renner, mijns inziens het beste boek in de wielergeschiedenis, destijds is geschreven omdat Tim Krabbé snel geld nodig had. Dan moet ik denken aan Mozart en Rembrandt die de eeuwigheid haalden door in bittere armoede in opdracht kunstwerken te creëren die eeuwig en geniaal zijn. Het boek van Tim wordt jaar na jaar in vele talen herdrukt en voor alle auteurs – inclusief mijzelf, de schrijver en de redacteuren van De Muur -  past bescheidenheid. Het wielerminnend en lezend publiek bepaalt immers de waarde van het woord. ‘In den beginne was er de mens die beter was en alle anderen keken vol enthousiasme óf afgunst toe.’

SLIPSTROOM (De Muur Special) - auteur Arthur van den Boogaard – Uitgeverij L.J. Veen – ISBN 978 90 204 1203 1 – Prijs € 14,90


DOE OP 26 JUNI MEE AAN DE S.P.A.A.K. CYCLING CLASSIC! (klik hier)
 

Door Fred van Slogteren, 31 maart 2011 10:00

de muur

Fred, jij schrijft wat ik al jaren van de muur vind.

Geplaatst door Michel, 31 maart 2011 16:05:26

wielerboeken

Fred, je slaat de spijker op
de kop mag ik na 3000
wielerboeken wel zeggen.

Geplaatst door wim, 31 maart 2011 17:21:24

de muur

Misschien heeft hij die grote broek van meneer Smeets geleend.

Geplaatst door Burt, 31 maart 2011 19:58:58

de muur

Typisch weer zo een voetbalverslaggevertje met literaire aspiraties die met het wielrennen ook wil scoren. Ik ben al jaren geleden afgehaakt met De Muur.

Geplaatst door Henk, 01 april 2011 09:41:57

Onderwerp
Tekst
Je naam
Email
Web