Vrijwilligers gevraagd!

Zoals de meeste bezoekers van de slogblog wel weten maak ik als perschef deel uit van de organisatie van de Ronde van het Groene Hart. Dat is een 1.1 koers op de UCI-kalender en de organisatie hoopt in maart a.s. op de zondag na Milaan-San Remo de vijfde editie te laten vertrekken. De officiële benaming van mijn functie is voorzitter van de werkgroep pers & public relations. In die werkgroep zitten nog drie personen, die om uitlopende redenen moesten besluiten hun werkzaamheden te beëindigen. Privé-omstandigheden, drukke werkzaamheden en een start als zelfstandig ondernemer zijn dingen waarmee we geconfronteerd zijn met als vervelende consequentie dat de werkgroep zonder nieuwe aanwas niet meer kan functioneren.

Om die reden zijn we op zoek naar drie nieuwe leden, waarvan ik de functies hieronder zal omschrijven. Voorwaarde voor alle drie de functies is dat de man of vrouw, die ...

... zichzelf geschikt acht, een passie moet hebben voor de wielersport en dat hij of zij in het weekend van de koers zowel op de zaterdag als de zondag volledig aanwezig en inzetbaar moet zijn. Verder is aanwezigheid gewenst bij enkele vergaderingen in de voorbereidingsfase.

1. De eerste functie is die van webmaster en dat moet een ervaren ICT’er zijn. De Ronde van het Groene Hart heeft een eigen website www.rondevanhetgroenehart.nl en die moet het hele jaar, met de nadruk op de periode december-maart, onderhouden worden. Nieuws- en persberichten moeten worden geplaatst, foto’s en andere illustraties aangebracht en eventuele storingen in samenwerking met de webhost worden opgelost. Op de dag van de koers is de webmaster actief in het perscentrum. Vanuit de volgauto van de werkgroep krijgt hij of zij telefonisch alle gegevens door die direct in een on-line verslag op de site moeten worden gezet. IN DEZE VACATURE IS INMIDDELS VOORZIEN.

2. De tweede functie is die van communicator, iemand met enige ervaring en kennis hoe de communicatie met de pers verloopt. Deze functionaris krijgt thuis de beschikking over twee databases, waarin steeds nieuwe namen moeten worden opgenomen. De eerste omvat alle relevante perscontacten bij tv, radio, gedrukte media, wielersites, enzovoort en de tweede is een lijst met alle abonnees op de Nieuwsbrief, die met onregelmatige frequentie digitaal moet worden verstuurd. Nieuws- en persberichten moeten na aanlevering direct worden verzonden, nieuwsbrieven daarentegen in overleg. Tijdens de zaterdag en de zondagmorgen voor de koers is deze functionaris verantwoordelijk voor het uitreiken van de accreditaties aan journalisten en fotografen, die de koers fysiek willen volgen of in het perscentrum aanwezig willen zijn. Ook de uitreiking van hesjes aan fotografen behoort tot zijn of haar taak.OOK IN DEZE VACATURE IS VOORZIEN.

3. De derde functionaris is de man of vrouw die assisteert bij het uitreiken van de accreditaties, autostickers, enzovoort en verder overal een handje toesteekt waar dat noodzakelijk is. Dit lid van de werkgroep is ook degene die de koers in de volgauto volgt en de feiten van het verloop van de wedstrijd, samenstelling van kopgroepen, namen van achterblijvende renners, uitvallers, valpartijen en dergelijke direct telefonisch aan de webmaster doorgeeft. Een goede vaardigheid met mobiel bellen, sms’en, enzovoort is uiteraard noodzakelijk.

Voor alle drie de functies geldt dat dit voor ware wielerliefhebbers een uitgelezen gelegenheid is om de organisatie van een grote wielerkoers van nabij mee te maken. Op de zaterdagavond is er een gezamenlijk diner met bestuur, directie, verdere organisatie, de internationale juryleden, de groep vrijwilligers die tijdens de koers alle werkzaamheden onderweg verrichten, de chauffeurs van de gastenwagens, enzovoort. Als u niet in de buurt woont is er gelegenheid tot overnachten in het hotel waar de organisatie verblijft.
Aan de werkzaamheden is geen beloning verbonden. Wel worden uiteraard eventuele gemaakte onkosten vergoed.

Als er bezoekers van de slogblog zijn die zichzelf geschikt achten een van de bovengenoemde vacatures te vervullen, dan kunt u reageren op fred@slogblog.nl o.v.v. van uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en voor welke functie (1, 2 of 3) u in aanmerking wilt komen.

Groet!

Fred van Slogteren

Steun onze actie!

WAAROM PIETER WEL EN JAN EN JOOP NIET?

Door Fred van Slogteren, 28 november 2010 14:00

Onderwerp
Tekst
Je naam
Email
Web