Het was me het weekje wel!

Afgelopen donderdag lag hij weer in de bus, de seizoensgids 2010 van Wieler Magazine. 98 pagina’s dik en vol met informatie over alle ploegen die dit jaar aan de wedstrijden zullen meedoen in alle uithoeken van de wereld. ProTour-, ProContinental-, Continental- en de vrouwenformaties, ze staan er allemaal in. Ik ben gelijk maar gaan turven hoe de Nederlandse wielersport er voor staat en ik kwam tot ...

... 27 landgenoten in de ProTour, 24 in de ProContinental en 73 in de Continental ploegen. Ik heb er de seizoensgids van 2007 eens bijgepakt en na vergelijking is het belangrijkste verschil het aantal Nederlandse Continental-ploegen. Nu zijn dat er drie, maar in 2007 waren dat er nog tien. En dat is verontrustend, want de Continental-klasse is nu juist de kweekvijver waaruit de ProContinentalen en de ProTour-ploegen bevoorraad moeten worden. Het buitenland doet het wat dat betreft veel beter, want het aantal Denen, Duitsers, Fransen, Italianen, Grieken, Britten, Noren, Russen, Oekraïners, Spanjaarden, Australiërs en Belgen overtreft ons totaal verre. De Belgen hebben bijvoorbeeld twee keer zoveel espoirs dan wij, terwijl ze ons ook in de andere klassen overtreffen.
Hoe is die terugval in aantal Continental-ploegen te verklaren? De kredietcrisis zal natuurlijk een rol spelen, maar ik acht de dominantie van Rabobank nog een grotere oorzaak. Door al het talent dat in Nederland boven komt drijven in één ploeg te stoppen, geef je enerzijds dat talent te weinig gelegenheid zich te ontplooien, terwijl je anderzijds de concurrentie verzwakt. Lang geleden opperde de toenmalige bondscoach Gerrie Knetemann het idee om het geld dat de bank jaarlijks voor haar Continental-ploeg uitgeeft, te verdelen over alle Nederlandse Continental-teams. Dan kunnen al die talenten tegen elkaar rijden en door competitie beter worden en is de kans groter dat ze ook echt doorbreken. Een zinvolle gedachte die destijds stuitte op het veto van Jan Raas, een man die daar verder geen woorden aan vuil wenste te maken. Nu Harold Knebel bereid is zich samen met de managers van Vacansoleil en Skil-Shimano in WM te laten interviewen en ook dingen samen te doen, is het wellicht verstandig om het idee van De Kneet, destijds gesteund door Egon van Kessel, weer eens ter tafel te brengen.

Door Fred van Slogteren, 21 februari 2010 10:00

Onderwerp
Tekst
Je naam
Email
Web