Een onthullend boek!

Gisteren werd onder grote belangstelling in een hotel in Noordwijk het boek FEDOR gepresenteerd. Ik heb het gisteravond en vanmorgen gelezen en hoewel ik meende Fedor den Hertog een beetje te kennen, vond ik het een onthullend boek. Hij komt eruit tevoorschijn als een fenomeen op de fiets. Als amateur de evenknie van Eddy Merckx, die in tegenstelling tot De Kannibaal de enorme verwachtingen als beroepsrenner op geen stukken na kon waarmaken. Dat is het verhaal van Fedor de wielrenner dat we allemaal kennen. De mens Fedor kenden we minder goed, blijkt nu en wat dat betreft had het boek ook …

… ‘De ontmaskering’ mogen heten. Ondanks alle kansen die hij als wielrenner en als mens heeft gehad, heeft Fedor er een behoorlijke puinzooi van gemaakt. Maar, zoals in het boek staat, als hij door eigen schuld weer eens zonder water in de woestijn van het leven was beland, stond er binnen het uur altijd weer een arabier klaar om hem te laven. Mensen die hem goed hebben gekend, schetsen met elkaar een onthutsend beeld van Iwan de Verschrikkelijke, een bijnaam die door dit boek een extra dimensie krijgt. Uit al die getuigenissen komt het vroegere wielerfenomeen naar voren als een ijdel, eigenwijs, onberekenbaar, egoïstisch en parasitair kind met het aureool van mysticus. Ik twijfel geen moment aan hun woorden, want daarvoor heb ik met name Herman en Jos Krott en Koos en Sophie Tacx te hoog in mijn waarderingslijst staan. Het is waar wat er allemaal staat en het zou volkomen terecht zijn als zij en met hen zijn ex-vrouw, dochters, de generaal, Rini Wagtmans, wijlen Nico de Vries en de vele andere arabieren in zijn leven hem ergens onderweg zouden hebben laten vallen om hem nooit meer te willen zien. Maar de meeste van hen waren er gisteren en in opperbeste stemming. Het was het feestje van hun Fedor en daar wilden ze graag een bijdrage aan leveren. Je kunt namelijk niet kwaad op die man worden, en als dat wel zo is, niet blijven. Hij heeft iets ontwapenends en dat kan niet alleen zijn omdat hij ooit heeft kunnen fietsen als god zelf. Hij zat er gisteren bij als het feestvarken op zijn tiende verjaardag en ook na het lezen van dit boek koester ik warme gevoelens voor deze man die ik in de rest van zijn leven alle goeds en veel innerlijke vrede gun. Samen met zijn vriendin Lien die op uiterst liefdevolle, maar relativerende manier met hem omgaat.
Met dit werk heeft auteur Joop Holthausen wederom aangetoond een begenadigd onderzoeksjournalist te zijn, die zijn hoofdpersoon tot in de ziel heeft ontleed, maar wel met veel respect en sympathie. Want Fedor is een vriend en een echte vriend kun je de waarheid zeggen.

Op de foto overhandigt generatiegenoot Joop Zoetemelk het eerste exemplaar van het boek aan hoofdpersoon Fedor den Hertog (© Henk Theuns)

FEDOR, eenzaamheid is de school van het genie. Auteur Joop Holthausen, uitgeverij De Buitenspelers, ISBN:978-90-71359-170 Prijs: € 29,-

Door Fred van Slogteren, 3 november 2009 16:00

Fedor als mens en wielrenner

Als een naar de waarheid zoekende journalist heeft Joop Holthausen een nieuwe parel aan zijn kroon gerijgd.
Zijn toch al indrukwekkende oeuvre krijgt door dit boek extra glans. Joop is erin geslaagd een portret van de mens en van de wielrenner te schetsen. De waarheid niet verbloemend.Zij vraagtekens en onbegrip uitend als hij niet begreep waarom Fedor deed wat hij deed in zijn leven. Maar steeds met respect omgaan met deze bijzondere man.Een kanttekening bij Fred zijn expose hierboven.Waarom iemand doet zoals hij doet in zijn leven kan voor de buitenwacht niet begrijpelijk zijn.Waarom doet een kind wat hij doet. Als je dat niet weet
kun je ook niet met zekerheid zeggen dat een kind of een persoon parasitair is.De omstandigheden waarin Fedor opgroeide zijn wel dramatisch te noemen en dat zal zijn uitwerking op iemand als persoon ook hebben.Maar los van die kwalificatie kan ik mij verder in het oordeel van fred over het boek vinden.

Hans Prakke

Geplaatst door Hans Prakke, 03 november 2009 21:47:09

Het is inderdaad een groffe kwalificatie om zo'n groot renner weg te zette als parasitair. Maar meer grote kampioenen worden op deze site overgoten met hoon omdat ze zich maatschapplijk anders gedragen als wat men gewend is. Dat ondervond Jan Raas ook. En tot mijnheer hermkens, ik heb de naam Joep scholten gegoogeld maar nergens kunnen ontdekken dat hij psychaiter, psycholoog of gedragskundigen is. Met welke status hij Jan zo behandelde is mij dan ook volkemen onduidelijk.

Geplaatst door Gerard Hiemstra, 04 november 2009 13:24:20

grove kwalificatie

Beste meneer Hiemstra, U hebt het boek kennelijk nog niet gelezen. Dat kan ik u aanraden het is een uitstekende biografie. Wellicht begrijpt u dan ook bovenstaande kwalificatie. Ik ben me trouwens niet bewust dat ik op deze site grote kampioenen met hoon overlaad. Heeft u behalve Jan Raas nog meer voorbeelden? Groet! Fred

Geplaatst door Fred, 04 november 2009 13:36:46

Fedor

Ik heb het boek nog niet gelezen, maar erover lezend gaan mijn gedachten terug naar die wat vreemde jongen die we vaak tegen kwamen tijdens voorjaarswedstrijdjes van de Salland IJsselstreek combinatie. Mijn vereniging hoorde daar ook bij. Het hoogtepunt was altijd het kampioenschap op het ASK schietkamp bij Wezep waar een beklinkerde klim voor scherprechter speelde. Fedor kwam daar ook, en inherent aan zijn persoonlijkheid, hield hij zich meestal afzijdig. Vreemde jongen, uit een nog vreemder gezin (met een geloofsgestoorde vader!)Met de kennis van nu denk ik dat op Fedor het predicaat autisme geplakt zou mogen worden, of in ieder geval een vorm daarvan.
Dat hij hard kon fietsen is natuurlijk een dooddoener van de zuiverste soort.

Van Bert Boom hoorde ik ooit het volgende verhaal.
Als mechanieker was hij mee met een ploeg die de Ronde van Marokko of Algerije - daar ergens - reed. Fedor was een van de renners en hij kon soms zo zeiken, volgens Bert. Gedoe over materiaal en hij wilde ook zo'n mooi klein opgevouwen tube onder zijn zadel. Die kreeg hij van Bert. Hij reed die ronde uit met het kleinste pakketje onder zijn zadel. De inventieve en soms ook wat vileine geest van Bert verzon namelijk een oplossing op maat. Hij knipte een tube doormidden en daar liet zich het kleinst mogelijke pakketje van maken. Dit tot volle tevredenheid van Fedor, want hij kon pronken met het kleinste pakketje onder zijn zadel.

Van die wedstrijden op de Veluwe herinner ik me een nog veel mooiere coureur, net zo'n karakteristiek, minstens zo kleurrijk en nooit zielig. Ik ken ook niemand die over hem zeurde, behalve dan wanneer hij weer eens demarreerde, want dat deed hij een hele wedstrijd lang. Ik denk aan Dries van Wijhe. Vorig jaar vertelde een trainingsmakker, die ook uit die contreien komt, dat hij even bij Dries langs was geweest. Ze hadden samen voor de caravan gezeten, in volle tevredenheid.
'Waar hadden jullie het over?' vroeg ik nieuwsgierig. 'Nergens over, antwoordde hij, 'we zaten alleen maar,rookten een sigaretje en keken over de polder.'

Groet,

Joep

Geplaatst door joep scholten, 04 november 2009 18:05:27

Joep over Fedor

Joep Scholten had het op deze site een keer over iemand die
volgens hem personen probeert
te diskwalificeren.Daarbij ge-
bruikt Joep interessante woor-den als pathologie en fijnzin-nigheid. Bedoelt hij met dat laatste zijn oordeel over Fedor die hij het stempel van
autist opplakt? Welk etiket
geeft hij zichzelf dan wel?

Geplaatst door Bap van Breenen, 05 november 2009 09:36:45

Diagnose op afstand

Als je de onderwijzers van tegenwoordig mag geloven, hebben ze elk jaar wel een leerling of een paar, waar iets mee is. Vroeger heette zo'n iemand lastig of dom of soms ook extreem intelligent. Het waren buitenbeentjes en niet zelden de kop van jut in hun klas.

Als je zo'n leerling was en je had de pech dat jouw leraar of lerares over weinig educatief gevoel beschikte, kon de schooltijd ontaarden in een martelgang. Nu nog. Hoewel we inmiddels weten dat deze vorm van gedragsproblematiek een naam heeft en met een speciale aanpak de jeugd en het schoolgaan voor zo'n kind nog te pruimen maakt.

Een paar jaar geleden bracht mijn vrouw zo'n kind mee. In dit geval een jongetje met Asperger. Nooit eerder heb ik met een knaap van 12 jaar zo'n gesprek gevoerd. In de cito toets scoorde hij maximaal. Helaas dreigt hij nu te verzuipen op het VWO omdat leraren daar geen oog willen hebben of extra tijd willen besteden aan zijn handicap.

Als je verder kijkt dan je neus lang, (in de ogen van sommige is dat ook een handicap) kom je allerlei vreemd gedrag tegen. Soms wordt dat gecompenseerd door een bijzonder talent. Hard kunnen fietsen is zo'n talent. Maar zodra dat talent zijn waarde verliest (bij sporters door leeftijd)kun je het lijk zien drijven. Niet zelden glijden deze jongens (ik ken weinig of geen meisjes) af naar een vorm van bestaan dat (met de taal uit het huis van Fedor) deernis oproept. Soms voelen de personen in kwestie zich zelf ook diep ongelukkig. Soms helemaal niet en zijn ze in hun (schijn)wereld de tevredenheid zelve.

Natuurlijk is het niet gangbaar om op afstand een soort van diagnose te stellen. Bram Bakker werd door zijn collega gekapitteld omdat hij Karst T. (de Suzuki coureur op Koninginnedag) op afstand psychiatrisch kenschetste. Des te verbazingwekkender was het dat er post mortum alsof een psychologisch profiel van Karst T opgemaakt moest worden.

Waarom dit betoog? In het boek over Fedor (dat ik nog niet gelezen heb) worden harde noten gekraakt over zijn persoonlijkheid. Maar dat gebeurt met liefde en respect naar ik begrijp. De aanwezigheid van al zijn oud fietscollega's (ik gebruik het woord vrienden bewust niet, omdat ik denk dat Fedor de betekenis van dat woord niet goed kent, laat staan dat hij het zelf in de praktijk kan brengen)geeft aan dat ze hem accepteren, ondanks zijn anderszijn. En dat is ook een mooi aspect van wielrenners/sporters onder elkaar.

Nee, mijnheer Breenen, ik waag me niet aan een diagnose van mezelf. Ik laat dat graag over aan andere wijsneuzen. Maar wat er ook uitkomt: ik wil er niet voor behandeld worden.

Groet, en licht bij al uw gedachten,

Joep Scholten

PS
En mocht u een woord niet begrijpen. Pak het woordenboek en er gaat een wereld voor u open.

Geplaatst door joep scholten, 05 november 2009 10:56:41

Wijsneus

De enige wijsneus in dit be - toog is Joep Scholten.Met zijn
prachtige woorden wil hij wel
erg graag de intellectueel uit
hangen.

Geplaatst door Bap van Breenen, 05 november 2009 12:37:24

Toch heeft Joep Scholten wel een interessant punt te pakken. Kan een schrijver in zijn boek wel de gedragsdeskundige spelen?

Geplaatst door Paul, 06 november 2009 13:47:16

Wat wil Bap

Met verbazing en soms een beetje ergernis volg ik de commentaren van Bap van Breenen. Wil de heer van Breenen zelf iets? Vindt hij zelf iets of wil hij graag anderen afkraken om wat zij vinden. De heer Joep Scholten is wie hij is en hangt niemand of iets uit. U kent de man niet maar kraakt hem doodleuk iedere keer af. dat begint mij eerlijk gezegd nogal te irriteren. U verwijt anderen dat ze zichzelf graag horen maar ik zou ook eens in de spiegel kijken hoe positief U bijdrage op deze site eigenlijk is.
Hans Prakke

Geplaatst door Hans Prakke, 07 november 2009 15:58:43

Fedor den Hertog

Vroeger zat ik op school in de Delfgaauwstraat in Rotterdam Noord en ik vraag mij af of Fedor diezelfde jongen is die ook in de Delfgaauwstraat woonde en waar ik in de jaren vijftig stripboeken van leende, vooral Suske en Wiske.
Geplaatst door Ben Pieterse , 04 juli 2022 21:48:42

Onderwerp
Tekst
Je naam
Email
Web