Een uitglijer van Erik …

Een paar dagen geleden zat de cabaretier Erik van Muiswinkel bij Pauw + Witteman. Hij kwam daar bepleiten dat de Nederlandse sporters zouden moeten weigeren om naar de Olympische Spelen van Beijing te gaan. In China worden de mensenrechten geschonden en dan is het niet van ‘de politiek correcte’ om daar sport te gaan bedrijven. Daar heeft Van Muiswinkel natuurlijk helemaal gelijk in, maar zijn oproep om daar via de Nederlandse Olympiërs iets aan te doen is even naïef als belachelijk. Een Nederlandse boycot zal totaal niets aan de situatie veranderen en als gebaar nauwelijks de internationale pers halen. Met wel deelnemen is echter veel meer winst te behalen. Na tientallen jaren van de buitenwereld te zijn afgesloten geweest, zijn de poorten naar het op een na grootste land ter wereld, waar twintig procent van de wereldbevolking woont, wijd open. Dat heeft als gevolg dat de economie daar op volle toeren draait en een deel van de Chinese bevolking daar ook van profiteert. China is in no-time uitgegroeid tot een economische grootmacht en welvaart is de grootste vijand van dictatoriaal bestuurde landen. De contacten met het buitenland en money in the pocket van de bevolking zullen er voor zorgen dat …

… vroeg of laat de van bovenaf opgelegde discipline met handen en voeten zal worden getreden en China op termijn een democratie zal worden. Dat is een goede zaak die alleen tijd vergt. Die tijd kunnen we met z’n allen bekorten door daar te gaan sporten en het land China inlijven in de moderne wereld. Nederland heeft als enige land ooit de Olympische Spelen van 1956 in Melbourne geboycot, vanwege de aanwezigheid daar van de Russen die kort daarvoor op bloedige wijze de Hongaarse opstand hadden neergeslagen. Ik ken bejaarde sporters van toen die daar nu nog een trauma van hebben. Voor mijn boekje ’26 Ontmoetingen in het Groene Hart’ heb ik geprobeerd een afspraak te maken met twee Nederlandse topsporters die beide naar Beijing zullen afreizen. Het bleek onmogelijk om in hun agenda’s een gaatje te vinden om twee uur met mij te praten. Ze hadden het graag gedaan, maar hun hele leven staat op dit moment in het teken van Beijing. Van Muiswinkel begrijpt hier niets van, hoe goed hij Geesink, Van Hanegem en Van Raaij ook nadoet. Die zouden het hem trouwens best eens willen uitleggen. Zoals Hein Verbruggen dat gisteravond al deed.

Door Fred van Slogteren, 10 januari 2008 15:39

Uitglijer

Hoi Fred, misschien sta ik wel
iets te vaak in het linker rijtje van jou site, jammer.
In ons sportverdwaasd zijn denken wij Nederlanders altijd
dat we alles beter weten.Want
zeggen wij, als de O.S. niet door China worden georgani- seerd,dan is het wel in een ander land waar ook mensen worden vervolgd.Ja,waarschijn-
lijk is dat zo maar de O.S.
worden georganiseerd voor vreedzame mensen in een vreed-
zaam land (staat in de Olym-
pische reglementen) Amnesty
International roept al jaren
dat er voor vele mensen de doodstraf is voltrokken in China, toch mag daar het groot
ste sportevenement van start
gaan. Je haalde het al aan Fred, China wordt belangrijk
als economisch land en ach, voor geld doen we toch alles.
Ook de topsporters die al lang
naar de spelen in Beijing toe
leven.Laat deze mensen op de
dagen dat ze niet in de sport arena uitkomen, eens gaan kij
ken wat er zich zoal afspeeld
op 100 km van het Olympisch
dorp.Ze zien daar wat ze al
wisten maar de sport gaat voor
en vooral door zoals we weten
na München.Misschien is van
Muiswinkel naïef, zijn de sporters die straks in China
van start gaan dat niet?
En laten de mensen die zich in
Nederland zo druk maakte om het doping gebeuren zich hier
ook eens in verdiepen of zijn
ze ook ziende blind?

Geplaatst door Bap van Breenen, 10 januari 2008 19:40:17

Onderwerp
Tekst
Je naam
Email
Web