Van de boekenplank van Wim …

OP KARAKTER

door Peter Heerkens en Frans van Schoonderwalt

“Er zijn twee dorpen in Nederland met een bijzondere faam. Heeft het gemiddelde dorp ooit één bekende Nederlander voorgebracht, in Volendam en St.Willebrord breek je je nek over beroemde landgenoten of hun nagedachtenis. Het Noord-Hollandse vissersdorp grossiert in succesvolle artiesten en voetballers en St.Willebrord is vooral bekend door de prestaties van beroemde wielrenners en biljarters. Over die bijzondere roomse gemeenschap hebben de journalisten Peter Heerkens en Frans van Schoonderwalt een prachtig boek geschreven. ‘Op karakter’ heet het en het behandelt niet alleen de heldendaden van coureurs als Marinus Valentijn, Wim van Est en Wout en Rini Wagtmans, maar ook van gelauwerde biljarters als Dick Jaspers en Christ van der Smissen. Ook Corry Konings komt met haar Rekels van ’t Heike, alsmede de band De Elektronica’s, die in de jaren zeventig de wereldberoemde hit De Vogeltjesdans componeerde en vertolkte, een lied dat in al zijn lulligheid uitgroeide tot een van de grootste exportartikelen van ons land.
Wie nu het dorp binnenrijdt ziet er keurig rechte straten en nieuwbouwwijken met mooie woningen en keurig aangeharkte tuintjes. Als je het ziet kun je je nauwelijks voorstellen dat St.Willebrord voor de tweede wereldoorlog het armste dorp van Nederland was. De enige die er destijds een belastingformulier in de bus kreeg was de rijkste man van het dorp, de wielrenner Marinus Valentijn. Een talentvol coureur die zijn geld vooral verdiende door de koersen, die hij had kunnen winnen, te verkopen aan de …

… hoogstbiedende. Of hij zijn belastingformulier ook naar waarheid heeft ingevuld, is de vraag, maar daar lagen ze toen nog niet wakker van.
Het dorp was zo arm dat twee kapelaans, die zich het lot van de werkloze sloebers aantrokken, door de bevolking voor de eeuwigheid zijn zaligverklaard en geëerd met een standbeeld. De mannen die werk hadden trokken naar de stad (Breda of Roosendaal) om er op de fabriek te werken en de overigen hielden zich bezig met het verbouwen van vlas op de schrale zandgrond, met smokkelen of met wat kleine misdaad. ‘Op ’t Heike is het niet pluis, want er wonen dieven en moordenaars’ was destijds de reputatie van het dorp op de hei.
Aan de vier coureurs, die in deze paperback beschreven worden, hangt een lange rij van mooie verhalen en anekdotes. Vooral Wim van Est is een eeuwigdurende bron voor schriftgeleerden uit de wielersport, die aan klantenbinding doen. Over zijn onnauwkeurige omgang met de waarheid staan in het boek de nodige hilarische voorbeelden en ook over zijn beroemde fiets, waarmee hij dat ravijn in dook, bestaan vele speculaties. Zo zouden er meerdere exemplaren van dat wrak in omloop zijn.
Het feit dat ploegleider Kees Pellenaars in 1956 de populaire Wimme niet meenam naar de Tour, heeft destijds voor grote beroering gezorgd. Het hele dorp liep te hoop om in Breda diejen Pel aan de hooivork te rijgen. Woedend waren ze en ze schreven op een schutting in St.Willebrord de tekst: ‘De vijand is De Pel, maar onze Wim die weet het wel. WEG MET PELLENAARS!!!’.

Tot volgende week!”

Wim van Eyle

Door Fred van Slogteren, 25 oktober 2007 10:00

Onderwerp
Tekst
Je naam
Email
Web