Uit de dichtader van Nol …

Weemoed

Onlangs nog vierde het,
in stilte weliswaar,
zijn koperen bestaan,
over ’n paar dagen
is ’t gedaan,

dan sluit ‘Slot Slogblog’,
gaan de poorten dicht
en verdwijnt
‘Bibliotheca Fredianus’
uit ’t zicht,

edoch, dankzij ’n genereus gebaar
van D-Host BV
blijft al dat moois,
dat waardevols,
voor u en mij toch zichtbaar

en menigeen zal, met weemoed,
de verhalen
nog eens terughalen
en na het lezen zeggen:
‘de Slogblog was écht goed!’

© Nol van ‘t Wiel

 

Door Nol van 't Wiel, 15 december 2018 12:00

Onderwerp
Tekst
Je naam
Email
Web