Een naderend afscheid …

Vandaag op deze plaats geen fiets uit de stalling van Peter, noch een herinnering bij een foto. De kalender geeft aan dat het 18 september 2018 is, precies drie maanden voordat ik de leeftijd van tachtig jaar ga bereiken.

Eigenlijk moet je dan schrijven ´hoop te bereiken´ want je weet maar nooit. Het bereiken van een kroonjaar vind ik namelijk zeer geschikt om te stoppen met de slogblog, zoals deze weblog in de loop der jaren is gaan heten.

In de loop der jaren want op die datum is de slogblog op mijn aanstaande verjaardag is de slogblog op 41 dagen na dertien jaar in de lucht geweest. Niet alleen door mijn inspanningen, maar ook die van enkele trouwe medewerkers, waarvan er drie al sinds het begin iedere week een bijdrage hebben geleverd.

Dat zijn de onvolprezen Jan Houterman, de altijd zo aimabele Henk Theuns en de erudiete vraagbaak op fietsgebied Otto Beaujon. Met hun onmetelijke verzamelingen hebben ze mij iedere keer weer versteld doen staan.

Dank natuurlijk ook aan Peter (R. de Fiets) Ravensbergen, Wim van Eyle, wijlen Guus de Jong, Jac Zwart, Jan van der Horst, Joep Scholten en in de laatste jaren onze huisdichter Nol van ’t Wiel. En dan nog een reeks van losse medewerkers die voor korte of langere tijd zijn gekomen en gegaan.

We zijn er al die jaren ook in geslaagd om onze verhalen rijkelijk te illustreren en daarvoor zijn Fotopersburo Cor Vos en de uitbaters van dewielersite.net verantwoordelijk. Een heel diepe buiging vol dankbaarheid voor alle mooie foto’s die we hebben mogen gebruiken.

Niet in de laatste plaats natuurlijk ook dank aan de hondrden trouwe bezoekers die onze stukkies jaar na jaar zijn blijven lezen en die wellicht een beetje moeten gaan afkicken als er op deze plaats niets meer te lezen zal zijn, want ook de archieven gaan verdwijnen.

Dat is natuurlijk het jammere, want al die informatie die in bijna dertien jaar tot stand is gekomen, is dan verdwenen. Je kunt niet meer eindeloos surfen van het ene onderwerp naar het andere. Het is weg, foetsie verwaaid in de stromen van het world wide web.

Tenzij? Tenzij er iemand is die het voort wil zetten. Op zijn eigen manier, want al die verjaardagen hebben we wel zo’n beetje gehad. Iedere renner of renster die ook maar iets heeft betekend, is al eens voorbij gekomen.

Maar iemand met een creatief brein die in staat is nieuwe wegen in te slaan kan misschien de draad oppakken en de slogblog voortzetten. Met een nieuw elan en een andere toon. Wil je die uitdaging aannemen, meld je dan op fred@slogblog.nl

Dan blijft al dat moois behouden en dat zou ik zelf een hele geruststelling vinden. Want voor mij zal het ook afkicken worden. Het is een ritme dat in mijn dagelijkse doen en laten is ingeslepen.

Ik sprak er een paar maanden geleden over met Toon van Driel, u weet wel die eminente striptekenaar van onder andere FC Knudde. Toon is ook zeventig plus en ik vroeg hem of hij weleens aan stoppen dacht. Elke dag van de week vijf strips maken, gaat niet in je kouwe kleren zitten.

Dat beaamde hij, maar hij was toch voornemens er mee door te gaan tot zijn laatste snik. “Tot ik omval” sprak hij beeldend. “Dat moet jij ook doen, anders ben je zo dood” voorspelde hij. Het heeft me niet van gedachten veranderd, want de slogblog is niet mijn hele leven.

Er is nog genoeg te schrijven en hoewel ik me nog echt geen tachtig voel is het een prettige gedachte om op 19 december aanstaande uit mijn bed te stappen in de wetenschap dat ik niets meer moet, maar nog alles mag.

Jullie zullen nog van me horen, ook al is het niet meer dagelijks. Maar voorlopig gaan we nog drie maanden door. Met de slogblog. Maar wel met een naderend afscheid.

Door Fred van Slogteren, 18 september 2018 10:00

Tot het einde!!!

Hallo Fred
Vanuit het Limburgse Meerlo,zal ik,ook de komende 3 maanden,weer elke dag,mijn blik laten vallen,op jouw Wieler Slogblog!
En als die 3 maanden voorbij zijn,zal er,met het eindigen van de Blog,voor mij en met mij,al die andere trouwe bezoekers van de Blog,toch een leegte ontstaan.
Echter,met het bereiken van jouw 80ste verjaardag,heb je een leeftijd bereikt,waar je met recht kunt zeggen:IK STOP!
Graag wil ik je nu alvast,heel veel mooie jaren toewensen,ook zonder de Blog!!
Mocht zich iemand geroepen voelen,om met de Blog door te gaan,dan wens ik diegene heel veel succes!
Geplaatst door Harry Hermkens, 18 september 2018 14:44:36

Onderwerp
Tekst
Je naam
Email
Web